บล.ดาโอ ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบกรณี หุ้น MORE และบริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงเพียงพอในการประกอบธุรกิจ

ตามที่ในช่วงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 สื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าวเรื่องมีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อผิดปกติของหุ้น MORE จากหลายโบรกเกอร์ และในวันที่ 14 พ.ย.นี้ จะครบกำหนดการชำระเงินค่าหุ้น ซึ่งหากนักลงทุนไม่ชำระค่าหุ้นภาระการจ่ายทั้งหมดจะตกอยู่กับโบรกเกอร์ที่ต้องเป็นผู้จ่ายเงินแทนให้นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL SEC หรือ บล.ดาโอ) ขอชี้แจงว่า การส่งคำสั่งซื้อหุ้นตัวเดียวจากหลาย โบรกเกอร์ในมูลค่าสูงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติ และไม่เคยเกิดขึ้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยมาก่อน ดังนั้น จึงเป็นธุรกรรมที่ต้องสงสัย และทางบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบ และหารือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ทาง บล.ดาโอ ได้ทำการชำระค่าหุ้นกับสำนักหักบัญชี (TCH) เรียบร้อย ตามขั้นตอนปกติ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด โดย บล.ดาโอ ขอยืนยันว่าบริษัทมีฐานเงินทุนเลขเด็ด อาจารย์ดัง เข้าทุกงวดที่แข็งแกร่ง และมี NCR หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิมากเพียงพอในการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ บล.ดาโอ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ถือหุ้นโดยบริษัท DAOL Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีเงินทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาท และปัจจุบัน บล.ดาโอ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital- NC) กว่า 1,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio- NCR) มากกว่า 40% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระดับ 25 ล้านบาท และ 7% ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ให้คู่ค้า หรือเจ้าหนี้ของบริษัทได้

สำหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องการดูแลบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า และบัญชีของบริษัทนั้น บล.ดาโอ มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้มี Segregated Account คือ บัญชีที่แยกทรัพย์สินของผู้ลงทุนออกจากทรัพย์สินของบริษัท ทำให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบ และลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ

ทั้งนี้ หากลูกค้า หรือนักลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับ บล.ดาโอ ผ่านทางช่องทางการติดต่อทางการของบริษัท ได้แก่ DAOL Contact Center 0-2351-1800 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ [email protected] หรือเว็บไซต์บริษัท www.daol.co.th หรือเพจ Facebook ของบริษัท https://www.facebook.com/daol.th